Historien vår

Opprinnelse

Idéen dukket opp i et evalueringsmøte etter Halv-Fet Triathlon i 2015. Andres Thunheim, Espen Lorentzen, Roar A. Olsen og Silje S. Sætre satt sammen med primus motor for Halv-Fet, Werner Hålien, og diskuterte det årets gjennomføring av Halv-Fet. «Det hadde vært gøy om vi også kunne arrangere en svømmekonkurranse i Glomma», sa noen uten at vi husker helt hvem. Werner og Roar kasta seg i elva mot slutten av august det året og svømte fra Guttersrud og ned til Fetsund Lenser. Vel fremme ved lensene var det en arbeidsgjeng som mente den turen var helt unødvendig – det gikk jo både buss og tog… Men turen var såpass flott at idéen vokste videre. Både Bjørnar Schau, Dag Rinden og Thomas Støvind Berg syntes dette hørtes spennende ut, og i løpet av vinteren 2015/2016 ble det dannet et samarbeid mellom Fetsund Lenser, Fet Svømmeklubb og Sørumsand IF svømmegruppe. Gullkombinasjon synes nå vi!

Målet vårt

Målet med GlommaDyppen er å ta i bruk en gammel kulturarena som en ny idrettsarena. Vi skal bli en internasjonal destinasjon for utesvømming. Vi ønsker oss flere hundre deltagere under GlommaDyppen, men også at de som besøker oss bruker tid til å besøk flotte natur- og kulturopplevelser både lokalt, regional og nasjonalt. På sikt er det mulig at det dukker opp enda flere øvelser enn de klassiske Loffer’n, Elvenøkken og Fløter’n.

Fetsund og Bingen Lenser

Fløtingsanleggene ved Fetsund og Bingen lenser er i dag unike kulturminner, som de eneste gjenværende fløtingsanleggene i sitt slag i verden. I 1989 ble det om lag 2,5 km lange fløtingsanlegget ved Fetsund fredet. Lensene ble etablert som museum i 1990. Fetsund Lenser er i dag det største og best besøkte museet innenfor organisasjonen Museene i Akershus (MiA).

Klikk her for å lese mer

Bingen lenser i Sørum var i flere århundrer et sentrum for fløtingen i Glommavassdraget. Frem til 1861 fungerte anlegget som sorteringslense. Samme år ble sorteringen flyttet noen kilometer syd til Fetsund Lenser. Frem til fløtingen i Glomma opphørte i 1985, fungerte Bingen som et tømmerlager, som forsynte lensene ved Fetsund med titusener av stokker hver dag. Lenge var lensene ved Bingen og Fetsund de største arbeidsplassene i Sørum og Fet kommuner og livsnerven til mange familier. De 51 store steinkarene ved Bingen samt anlegget ved Fetsund står i dag igjen som et unikt minnesmerke over en viktig del av norsk historie.

I tillegg til de rike kulturminnene ved Bingen og Fetsund lenser, ligger området også i et helt spesielt naturområde. Rett nedenfor Fetsund Lenser finner vi Nord-Europas største innlandsdelta. Glomma renner her ut i innsjøen Øyeren. De mange elveløpene i deltaet gjør området til Norges Amazonas. Området er også svært artsrikt både på fisk samt som raste- og hekkeplass for en rekke fuglearter. Blandingen av kultur og natur gjør området helt unikt i Norge.

Vår første konkurranse

GlommaDyppen ble første gangen arrangert lørdag 28.august 2016. Det var da totalt 16 deltagere (6 svømte 11km, Fløter’n, og 10 svømte 2km, Loffer’n, som den gang het Elvenøkken).

Arrangører

Det er Fetsund Lenser, Fet Svømmeklubb og Sørumsand IF svømmegruppe som er ansvarlig for den årlige gjennomføringen av GlommaDyppen.

Dugnadsgjengen

Vi har en helt fantastisk dugnadsgjeng som hvert år stiller opp og bruker mange timer sammen med oss både før, under og etter arrangementet. Vi er som regel rundt 40-45 som er på «jobb» under GlommaDyppen.

Tidlige svømmeturer ved Lensene

I en tid da svømmeopplæring var ukjent var det nok mange som ikke behersket kunsten å svømme. Men selv i tidligere tider, var det noen som svømte både lengre og bedre enn de fleste. I fløterboka «Stemmer fra elva», utgitt i 2012, stifter vi bekjentskap med to gode svømmere: Sigurd Berg Pedersen (1903-1999) fra Nerdrum i Fet og Karl Aaserud (1906-1989) fra Roven i Fet. Begge var mangeårige fløtere ved Fetsund Lenser. Sigurd i 58 sesonger! Begge ble betegnet som noen kvikkaser med glimt i øyet! Begge var også kjent som dyktige svømmere og dykkere, som mang en gang dykket ned på elvebunnen om noe ble mistet. Alt fra klokker, briller, penger og kniver ble hentet opp av vannet av disse to.

Klikk her for å lese mer

En historie går om Karl som var kjent for å holde seg svært lenge under vann, noe kallenavnet «dykker´n fra Roven» vitnet om. Da en kar fra en av nabobygdene hadde mistet en del til en båtmotor, tilkalte han hjelp fra «dykker´n». Karl kom slentrende til stedet lettkledd med hendene dypt nede i bukselummene. Da oppdragsgiveren litt forsiktig spurte om ikke «dykker´n» hadde dykkerdrakt, trakk Karl opp en badebukse av lomma og svarte «den har jeg her!» Karl dykket ned og fant båtdelen, visstnok på flere meters dyp i grumsete vann.

Sigurd var også kjent som en god dykker, men kanskje ennå bedre som svømmer. Han ble blant annet kjent for en årlig hendelse som gjør oss trygge på at GlommaDyppen har en historisk forankring i virkeligheten. I mange år hadde Sigurd én litt uvanlig svømmetur under en av middagspausene (som da var på en time). Fra helt nederst i fløtingsanlegget – som da lå lengre ned enn i dag, stupte Sigurd uti og la i vei motstrøms oppover langs anlegget. Anlegget er forsynt med bruer hvor arbeiderne stod. På vei oppover fikk Sigurd applaus av sine kollegaer som stod på bruene for å bivåne seansen. Turen endte helt øverst i anlegget. Da han var ferdig, jumpet han opp på flåtegangene og småløp i badebuksa gjennom anlegget og helt ned i enden igjen – hvor han rakk fram før arbeidet begynte igjen.

Vi håper naturligvis at du tar turen til GlommaDyppen lørdag 3.august 2024. Vi gleder oss til å treffe dere alle!