SIPE

Lungeødem (forårsaket av svømming) 

Forekomst, forskning

Forekommer hos dykkere og svømmere. Er omtalt de siste 20-30 årene i forbindelse med militær dykking, triathlon og utesvømming. Det er gjort lite spesifikk forskning på SIPE, men den medisinske forskningen på generelt lungeødem har kommet langt. Så langt har man indikasjoner på at SIPE opptrer med en frekvens på 1-2%.

De som nok per dato vet mest om dette er helse- og sikkerhetsteamet til Vansbrosimningen. De har rundt 50 tilfeller hvert år som behandles og observeres. Enkelte tilfeller krever intensivbehandling på sykehus. Flertallet av de som rammes er kvinner. 

Symptomer

 • Dyspné (åndenød)
 • Hoste, i begynnelsen tørrhoste, senere med skummende slim som kan være iblandet blod
 • Rallende, surklende lyder fra lungene under pusting
 • Cyanose (blåfarging, av spesielt lepper)
 • Redusert energinivå, føler seg ekstra sliten
 • Redusert oksygenmetning (kan bare konstateres av autorisert helsepersonell)
 • Kan forekomme forandringer i EKG (kan bare konstateres av autorisert helsepersonell)

Årsak og bakenforliggende mekanismer

Det er flere faktorer som bidrar til at væske trykkes ut i alveolene (altså lungeødem) hos dykkere og utesvømmere:

 • Nedsenkning i vann. Økt hydrostatisk trykk gjør at blod presses fra armer og ben mot de sentrale kroppsdelene
 • Kaldt vann. Nedsatt kroppstemperatur gjør at blodomløpet i større grad konsentreres sentralt i kroppen
 • Anstrengelse. Hjerte, lunger, muskler trenger oksygenrikt blod
 • Utilstrekkelig ventilering av lungene. Dårlig flytestilling med tilhørende dårlig pusteteknikk, stress
 • Redusert oksygenmetning akselererer prosessen
 • En for trang våtdrakt kan muligens forverre situasjonen

Risikofaktorer

 • Redusert lungefunksjon (infeksjon, astma, kols)
 • Tidligere hjertesvikt (eller udiagnostiserte hjerteproblemer)
 • Hypertoni (høyt blodtrykk), pulmonal hypertensjon (for høyt trykk i lungekretsløpet, nærmere bestemt i lungepulsåren)
 • Tidligere SIPE
 • At man er kvinne 

Hvordan kan man redusere risikoen for SIPE?

 • God oppvarming
 • Oppvarming i vann, svømming, bli vant til vanntemperaturen og redusere stress
 • Våtdrakt som passer
 • Ikke drikke store væskemengder rett før start

Hvordan oppdager vi SIPE?

Helse- og sikkerhetspersonell under svømmekonkurransen bør informeres om SIPE slik at de raskt kan oppdage om en svømmer fremviser typiske symptomer som pustebesvær, hoste, eller virker overdrevent sliten. Informasjonen over vil også kunne bidra til at den enkelte svømmer gjenkjenner symptomene hos seg selv og informerer helse- og sikkerhetspersonell om en eventuell mistanke. 

Hva skal gjøres om man mistenker SIPE

Ved mistanke om SIPE skal svømmeren ut av vannet og vurderes av lege. Lege vurderer om svømmeren må behandles eller ikke. Udiagnostisert og ubehandlet SIPE kan utvikle seg til en livstruende tilstand så legetilsyn er påkrevd.

Det er også viktig at SIPE-tilfeller dokumenteres både for å øke vår egen erfaring men også for å kunne si noe mer presist om hvor ofte SIPE forekommer.

Oppfølging og behandling

 • Svømmeren skal opp av vannet
 • Sittende stilling
 • Ta av våtdrakt
 • Beskytte mot nedkjøling, varme
 • Rolig og stressfri atmosfære
 • Transport til legevakt eller sykehus
 • Om mulig gi oksygen underveis

Ikke for ordinært mannskap:

 • Lege (eller annet autorisert personell) kontrollerer vitale parameter, oksygenmetning, pustelyd, EKG
 • Lege vurderer CPAP, Furix eller annen vanlig lungeødembehandling
 • Legevakt/sykehus bestemmer videre oppfølging