GlommaDyppen har gjennom mye av 2020 jobbet sammen med Jørgen Melau og Jonny Hisdal med å hente inn måledata fra svømmere under forskjellige temperaturforhold. Totalt har det vært gjennomført 7 svømmeturer på Heiavannet med 9 forskjellige svømmere, i alt fra 22 grader til 8 grader. Svømmeturene har vært en del av de vanlige turene som arrangeres av GlommaDyppen-miljøet. «Testsvømmerne» har fått målt både kjernetemperatur og hudtemperatur kontinuerlig under turene, og en del andre parameter har blitt samlet inn. Gjengen har også vært inne til en dexa-scan hos Trine Stensrud på Norges Idrettshøgskole. Vi er nå i dataanalysefasen av prosjektet, og har stor tro på at det relativt store datasettet skal gi hele utesvømmingsmiljøet i Norge enda litt bedre kunnskap om hva som skjer i kroppen når det er i (kaldt) vann.

Litt «luksus» under forskningsøktene, eget skiftetelt med innlagt varme, og et arbeidstelt.