En av følgene av begrensingene covid-19 har lagt opp oss er at det har blitt svømt mye ute denne sesongen. Siden oppstarten i midten av april og frem til nå har nærmer 80 forskjellige svømmere vært med på mange av våre uteøkter. Vi har fulgt opp regler rundt oppmøteføring så det betyr også av vi kan tallfeste antall svømte turer – teller’n står nå på 614. I tillegg har jo en del svømte turer i par som ikke er «logget», så totalen i GlommaDyppen-miljøet er nok på et sted mellom 650 og 700 uteøkter så langt i 2020. Mye bra folkehelse i det! Og mange flotte naturopplevelser får vi helt gratis med på kjøpet. Og selv om vi har måtte holde mer avstand enn vanlig så har hyggen og samholdet vært tilstede på alle øktene!

En del fortsetter med sine turer ute mens vi nå begynner å gjøre klar til GlommaDyppen 2021. Første påmelding er allerede kommet inn. Kanskje noe for deg også?